La veritable aposta pel municipalisme som els mateixos veïns

QUI SOM

FFES – Sant Joan som un grup de veïns del municipi de Sant Joan Despí, que creem en la necessitat de treballar pel nostre municipi lluny dels interessos partidistes dels partits tradicionals, advocant per una política més pròxima, participativa, i social. FES - Sant Joan, recull les seves propostes en Assemblea Oberta i en Assemblea General.

PER QUÈ FES SANT JOAN

Som l'aposta real pel municipalisme. Com bé és sabut, els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i per tant, són els destinataris principals de les necessitats dels seus habitants. Les polítiques locals, àdhuc sent un pilar al nostre entendre fonamental per al benestar i desenvolupament del nostre municipi, esmentades polítiques manquen de la visualització i repercussió mediàtica que si tenen les polítiques dutes a terme per les altres institucions supramunicipals, encara que paradoxalment, és l'Ajuntament i les polítiques municipals les que de manera quotidiana exerceixen una forta influència en la quotidianitat de tots nosaltres. El municipalisme té un potencial enorme per incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones, articulant polítiques municipals que complementin ajudes, drets i serveis. Si bé és cert que tota Administració té atribuïdes unes competències específiques, també és cert que la potestat, les atribucions i les facultats dels Ajuntaments són prou sòlides per a exercir amb les seves polítiques un complement a les manques que afectin notablement a la població. La nostra manera d'entendre la política és promulgar acords que es compaginin amb la realitat de la població de Sant Joan Despí, ja que cada municipi té la seva pròpia idiosincràsia. Això només és possible mitjançant una política propera i participativa, coneixent les necessitats reals de la població, estant al carrer i alhora en la Institució, portant acabo polítiques socials on tothom tingui cabuda i per no deixar enrere a ningú. Cal deixar el pla teòric amb l'objectiu de millorar i corregir aquelles polítiques que afecten el nostre municipi, en què les sigles obvien el proper, el quotidià i el vital. Cal tornar a uns Plens municipals on el centre de debat siguin les polítiques de Sant Joan Despí i per a Sant Joan Despí i en definitiva, per a la ciutadania que ho conformem i donem vida.

ACTUALITAT

CONTACTA AMB NOSALTRES