LA FORMACIÓ FES-SANT JOAN SIGNA LA SEVA ACTA FUNDACIONAL.

El passat Dijous 15 de novembre del 2018 es va realitzar la primera assemblea general de FES-SANT JOAN, en la qual es va signar l’acta fundacional i es va escollir en votació per assemblea general els integrants de la comissió general.

 

Aquest òrgan té una gran rellevància dins del partit, perquè la seva finalitat consisteix a ajudar als càrrecs de representació, elaborar plans estratègics i proposar davant l’assemblea tota mena de qüestió per a la seva posterior aprovació.

 

Aquesta comissió agraeix a l’assemblea la confiança i compromís que han dipositat en les seves persones.