novembre 28, 2018

Avís legal

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN”, proveït amb CIF G67323147, amb direcció al C/ RIUS I TAULET Nº5 de Sant Joan Despí (08970) Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.fessantjoan.com

Amb els límits establerts en la llei, ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.fessantjoan.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” no pot controlar. Per tant, ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva d’ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN”.

Així mateix, per emplenar el formulari que ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” ofereix a través d’aquesta pàgina web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ASSEMBLEÀRIA “FES-SANTJOAN” amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-lo de les millores del lloc web.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal de manera gratuïta mitjançant correu electrònic: info@fessantjoan.com o a l’adreça postal C/ RIUS I TAULET Nº5, SANT JOAN DESPÍ (08970), BARCELONA.