maig 9, 2019

Candidatura

CANDIDATURA
La nostra llista sorgeix de la voluntat de fer un Sant Joan Despí millor per als seus habitants.

FES EL CANVI
El canvi
 cap a una potenciació de la municipalització dels serveis, cap a una igualtat d’oportunitats, cap a uns barris connectats i cap a un Sant Joan Despí proper i dinàmic.

FES PARTICIPACIÓ
En tots aquells aspectes referents de la nostra vida quotidiana, a la vida associativa i en la manera de gestionar la nostra ciutat.

FES POBLE
Connectat entre barris, amb vida, amb comerç de proximitat, amb serveis, amb identitat, amb potenciació de l’ocupació i dinamisme econòmic.

FES CULTURA
La cultura del respecte, de la diversitat, de l’educació amb valors i de la idiosincràsia de Sant Joan Despí.