gener 1, 2023

PER QUÈ FES SANT JOAN

Som l’aposta pel municipalisme.

Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, són els destinataris principals a recollir i conèixer sobre les necessitats dels seus habitants.
Les polítiques locals, encara sent un pilar fonamental i de vital rellevància per al benestar i desenvolupament del nostre municipi, manquen de la visualització i repercussió mediàtica que si tenen les polítiques dutes a terme per les institucions supramunicipals; encara que paradoxalment, és l’Ajuntament i les polítiques municipals les que de manera quotidiana exerceixen una forta influencia i on repercuteixen d’una manera directa en els nostres hàbits i costums com a societat local.
El municipalisme té un potencial enorme per a incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones, articulant polítiques que complementin ajudes, drets i serveis. Si bé és cert que tota Administració té atribuïdes unes competències específiques, també és cert que la potestat, les atribucions i les facultats dels Ajuntaments són prou sòlides per a exercir i desenvolupar, amb les seves polítiques, un complement a les mancances que afectin notablement la població.
La nostra manera d’entendre la política és promulgar acords que es compaginin amb la realitat de la població de Sant Joan Despí, ja que cada municipi té la seva pròpia idiosincràsia. Això només és possible mitjançant una política propera i participativa, coneixent les necessitats reals de la població, estant al carrer i, alhora, a la Institució, portant a terme polítiques socials on tothom tingui cabuda i per a no deixar a ningú enrere.
Cal deixar el pla teòric amb l’objectiu de millorar i corregir aquelles polítiques que afecten el nostre municipi, en què les polítiques de les grans estructures de partit obvien el que és proper, el que és quotidià i el que és vital. Cal tornar a uns Plens municipals on el centre de debat siguin les polítiques de Sant Joan Despí i per a Sant Joan Despí. En definitiva, per a la ciutadania que ho conformem i donem vida.